GADALA E-LEARNING: 

ONLINE ΜΑΘΗΜΑΤΑ ORIENTAL ΧΟΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ GADALA!

 

Διαδικτυακή Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στις Τεχνικές του Αυθεντικού Ανατολίτικου Χορού!

Εξειδικευμένη Διδασκαλία του Bellydance και μέσω Internet!

 

Το Εξειδικευμένο Κέντρο Διδασκαλίας Ανατολίτικου Χορού GADALA, που λειτουργεί πλέον ως Πιστοποιημένο  ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.1 & Αναγνωρισμένο Εκπαιδευτήριο από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού, ανταποκρινόμενο στη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση του κοινού για την εκμάθηση του αυθεντικού ανατολίτικου χορού και με στόχο την πλήρη και ουσιαστική κατανόηση και εφαρμογή των τεχνικών της Μεθόδου GADALA, ανακοινώνει την έναρξη των προγραμμάτων διαδικτυακής εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης (E-learning) στον ανατολίτικο χορό.

 

Τα μαθήματα ανατολίτικου (οριεντάλ) χορού μέσω e-learning πραγματοποιούνται από την ελληνοαιγύπτια χορογράφο - χοροδιδάσκαλο, πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων και διεθνή εξετάστρια, κα Φωτεινή GADALA, Διευθύντρια Χορού του Τομέα Πολυεθνικών Χορών του Ομίλου για την UNESCO Πειραιώς & Νήσων και ιδρύτρια του Κ.Δ.Β.Μ. GADALA.

 

Μέσα από τα GADALA Oriental E-Learning Μαθήματα επιδιώκεται:


 να γίνει μια καλή επανάληψη με ταυτόχρονη εμβάθυνση των γνώσεων του σπουδαστή που έχουν αποκτηθεί κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών κύκλων,

 να καλυφθεί η ύλη σε όσο μεγαλύτερη έκταση, με στόχο την τάχιστη εξέλιξη των σπουδαστών μας από τα αρχάρια σε προχωρημένα επίπεδα,

► ο σπουδαστής να καλύψει την ύλη των βασικών τεχνικών απομόνωσης που απαιτείται για την ολοκλήρωση των σπουδών και την απόκτηση του διεθνώς αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών στον ανατολίτικο χορό κατόπιν εξετάσεων, με την εγκυρότητα και αξιοπιστία κρατικών και διεθνών φορέων που αναγνωρίζουν το Κ.Δ.Β.Μ.GADALA,

 να δοθεί η δυνατότητα στους σπουδαστές που βρίσκονται και στην επαρχεία ή το εξωτερικό να διδαχθούν τη Μέθοδο GADALA,

 να καλυφθούν οι ανάγκες των επαγγελματιών χοροδιδασκάλων σε διδακτέα ύλη.

 

Τα GADALA Oriental E-Learning Μαθήματα δίνουν την ευχέρεια στον καθηγητή να επιμείνει σε σημεία που δυσκολεύουν το μαθητή, να κάνει επαναλήψεις της διδαχθείσας ύλης, να καλύψει εξατομικευμένα τις σωματικές ανάγκες κάθε σπουδαστή σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο.


Το πρόγραμμα των GADALA Oriental E-Learning Μαθημάτων διαμορφώνεται πάντα ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του εκάστοτε μαθητή. Μπορεί να έχουν την μορφή ιδιαίτερου ταχύρυθμου σεμιναρίου και προγραμματίζονται σε συνεννόηση με την γραμματεία της Διεύθυνσης Σπουδών  τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν, για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση σας.

 

***Για όλους τους ενδιαφερόμενους οι οποίοι θα κατοχυρώσουν την συμμετοχή τους στα μαθήματα GADALA Oriental E-Learning μέχρι τις 30/09/2018, παρέχεται μία συνολική έκπτωση 15% στα δίδακτρα.

 

Στο Εξειδικευμένο Κέντρο Διδασκαλίας Ανατολίτικου Χορού - Κ.Δ.Β.Μ. GADALA, προσφέρουμε στους σπουδαστές μας την δυνατότητα να διδαχθούν τον παραδοσιακό αυθεντικό αιγυπτιακό χορό, με σεβασμό στην πλούσια αραβική παράδοση, λαϊκή τέχνη και κουλτούρα.

Η διδασκαλία βασίζεται στη διεθνώς αναγνωρισμένη 
Μέθοδο GADALA, της οποίας συντάκτρια είναι η ελληνοαιγύπτια πιστοποιημένη χορογράφος-χοροδιδάσκαλος Φωτεινή Gadala.

Το GADALA Εξειδικευμένο Κέντρο Διδασκαλίας Ανατολίτικου Χορού, ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.1, Πιστοποιημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, προσφέρει τα ακόλουθα Προπτυχιακά και  Μεταπτυχιακά (Επαγγελματικά) Προγράμματα Σπουδών με περιορισμένο αριθμό θέσεων ανά Πρόγραμμα Σπουδών, ως ακολούθως:

 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΧΟΡΕΥΤΗ ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΩΝ ΧΟΡΩΝ (ΚΩΔ. G-PD-B3)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΒΟΗΘΟΥ ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΩΝ ΧΟΡΩΝ (KΩΔ. G-ADT-C1)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΒΟΗΘΟΥ ΧΟΡΟΓΡΑΦΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΩΝ ΧΟΡΩΝ (ΚΩΔ. G-ACH-C2)

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΩΝ ΧΟΡΩΝ (ΚΩΔ. G-PDT-D1)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΧΟΡΟΓΡΑΦΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΩΝ ΧΟΡΩΝ (ΚΩΔ. G-PCH-D2)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΚΡΙΤΗ ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΩΝ ΧΟΡΩΝ (KΩΔ. G-PEX)

Το 2016, η πρότυπη εξειδικευμένη σχολή μας λειτουργεί πλέον και ως Πιστοποιημένο & Αναγνωρισμένο Εκπαιδευτήριο από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού. Είναι αδειοδοτημένη από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). και αναβαθμίστηκε σε Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.1) με την υπογραφή του κράτους.

 

Το Εξειδικευμένο Κέντρο Διδασκαλίας Ανατολίτικου Χορού GADALΑ προσφέρει επαγγελματικά προγράμματα σπουδών διεθνώς αναγνωρισμένα στην Ελλάδα και το Εξωτερικό από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού ...και παράλληλα διεθνή αναγνώριση στο Εξωτερικό από τους Διεθνείς Παγκόσμιους Οργανισμούς M.E.D.W.O.R., I.O.V. - WORLD UNESCO FOLK ARTS και C.I.D. - UNESCO.

Η έννοια του εξειδικευμένου κέντρου περιλαμβάνει την ουσιαστική και εμπεριστατωμένη διδασκαλία της δομής του ανατολίτικου χορού χωρισμένη σε επίπεδα και επιτυγχάνεται με καθημερινή αλλά και συνεχή ροή μαθημάτων, καλύπτοντας αποτελεσματικά τις ατομικές ανάγκες του κάθε σπουδαστή σε οποιαδήποτε ηλικία και διατηρώντας απρόσκοπτη την προσωπική του εξέλιξη.

Στόχος μας είναι η τάχιστη εξέλιξη των σπουδαστών μας από τα αρχάρια σε προχωρημένα επίπεδα, δίνοντας την δυνατότητα στον σπουδαστή να καθορίσει το χρόνο μετάβασης του ανάλογα με την προσπάθεια και τον χρόνο που αφιερώνει για την αφομοίωση των τεχνικών της 
Μεθόδου GADALA σε θεωρητικό αλλά και πρακτικό επίπεδο.

 

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα δίνεται η δυνατότητα σε  χορευτές και χορεύτριες ανατολίτικου χορού να μπορέσουν να επίσης εκπαιδευτούν και παράλληλα να αποκτήσουν μοναδική εμπειρία χορεύοντας μπροστά σε απαιτητικό και ποικιλόμορφο κοινό μέσω της Επαγγελματικής Χορευτικής Ομάδας GADALA.

Η κ. 
Φωτεινή Gadala, ως ενεργό μέλος σε πολιτιστικούς συλλόγους και κοινωνικά ιδρύματα έχει αρκετές διακρίσεις για την εξαιρετική φιλανθρωπική της δράση.

Συμμετέχει με την
 Επαγγελματική Ομάδα Παραδοσιακών Αιγυπτιακών Χορών GADALA σε εκδηλώσεις με κοινωνικό, φιλανθρωπικό και πολιτιστικό χαρακτήρα υπό την αιγίδα του M.E.D.W.OR., υπό την αιγίδα του Ομίλου UNESCO και σε πολυπολιτισμικά φεστιβάλ εκπροσωπώντας την ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ και την ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ..

Θα χαρούμε, οποιαδήποτε στιγμή επιλέξετε να διδαχθείτε ποιοτικά δίπλα μας τις τεχνικές του παραδοσιακού ανατολίτικου χορού! 

 

Για πληροφορίες σχετικά με το Πιστοποιημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π Υπουργείο Παιδείας, Κέντρο Δια Βίου Μάθησης GADALA, πατήστε το παρακάτω link :

Κ.Δ.Β.Μ. GADALA.

 

 

 

 

Για πληροφορίες σχετικά με τα GADALA Oriental E-Learning Μαθήματα ανατολίτικου χορού μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καθημερινά με την γραμματεία του κέντρου μας από τις 17:00 έως 21:00 και κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 10:00 έως 13:00 στο τηλέφωνο 210-3211008.